Agnolo Bronzino
Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Agnolo Bronzino Museum
Nov 17, 1503 -- Nov 23, 1572. Italian Mannerist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Agnolo Bronzino.org, welcome & enjoy!
Agnolo Bronzino.org
 

BRONZINO, Agnolo
Portrait of a Lady with a Puppy f
1532-36 Oil on wood, 89 x 70 cm Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt
ID: 05413

BRONZINO, Agnolo Portrait of a Lady with a Puppy f
Go Back!BRONZINO, Agnolo Portrait of a Lady with a Puppy f


Go Back!


 

BRONZINO, Agnolo

Italian Mannerist Painter, 1503-1572 Italian painter and poet. He dominated Florentine painting from the 1530s to the 1560s. He was court artist to Cosimo I de' Medici, and his sophisticated style and extraordinary technical ability were ideally suited to the needs and ideals of his ducal patron. He was a leading decorator, and his religious subjects and mythological scenes epitomize the grace of the high maniera style.  Related Paintings of BRONZINO, Agnolo :. | Bia, The Illegitimate Daughter of Cosimo I de Medici | Deposition of Christ ffg | Venus, Cupide and the Time (Allegory of Lust) fg | Adoration of the Shepherds (detail) f | Holy Family fgfjj |
Related Artists:
Gerard David
b.c. 1460, Oudewater, Neth. d.Aug. 13, 1523, Bruges Flemish Gerard David Locations Netherlandish painter. He is known as the last of the Flemish Primitives. Although born in the northern Netherlands, he moved to Bruges as a young man, and most of his work expresses the impassive, unmannered, microscopically realistic approach peculiar to south Netherlandish art in the time of Jan van Eyck. David was skilled at synthesizing the art of several important south Netherlandish predecessors, adapting, for instance, the compositions of van Eyck and the technique of Hugo van der Goes. He was also influenced by Hans Memling, whose example led him to refine and polish his cruder northern Netherlandish style and to adopt the popular theme of the Virgin and Child enthroned.
Anna Boch
(10 February 1848 - 25 February 1936) was a Belgian painter, born in Saint-Vaast, Hainaut. Anna Boch died in Ixelles in 1936 and is interred there in the Ixelles Cemetery, Brussels, Belgium. Boch participated in the Neo-Impressionist movement. Her early works used a Pointillist technique, but she is best known for her Impressionist style which she adopted for most of her career. A pupil of Isidore Verheyden, she was influenced by Theo van Rysselberghe whom she met in the Groupe des XX.
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.


Agnolo Bronzino
All the Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved